Ewald X Ros

Sinds mei 2022 hebben Gritta Ewald en Anne-Marie Ros de krachten gebundeld als Ewald x Ros om kunstontmoetingen te creëren en te organiseren, zij het in de vorm van rondleidingen, kunsttrips, of een presentatie – al naar gelang welke vorm het meest geschikt is voor het doel. Als kunstliefhebbers en spelers in het kunstenveld delen we graag onze inspiraties in Rotterdam en ook daarbuiten. We zien in de verscheidenheid van onze ervaringen en persoonlijkheden een enorme rijkdom, die de basis vormt voor onze ideeën waarmee we experimenteren en waaruit programma’s ontstaan.
Foto: Aad Hoogendoorn (Art Central Rotterdam XL 2023 in Baanhof)


Mijn keuze uit de Kunstambassade

Ik draag voor