Stuur een bericht aan Olaf Mooij

Stuur een bericht aan
Olaf Mooij

Olaf Mooij

Olaf Mooij ziet de auto als een rijke bron voor zijn verbeelding, zo beschouwt hij de auto als een levend wezen die een levenscyclus op aarde doormaakt. Vanaf zijn geboorte tot dat hij tot stof wederkeert.

Dit resulteert in een serie werken waarin de auto nog maar nauwelijks herkenbaar aanwezig is. Soms nog net herkenbaar, geabstraheerd tot een contour, een profiel, of een doorsnede. Deze werken zijn uitgevoerd in een diversiteit aan materialen als polyester, rubber, hout, giethars en of papier-maché. Materialen die gemeen hebben dat ze de werken tactiel maken. 
Elk beeld is een auto in staat van metamorfose, een auto-masker, een auto-spermatozoïde, een auto-ei, een auto-fossiel, een auto-skelet enz.
Wat zich op het eerste gezicht laat aanzien als een wezen op sterk water is een auto in staat van ontwikkeling met een staart als een kikkervisje of spermatozoïde en wat op het eerste gezicht lijkt op een Afrikaans masker blijkt bij nadere bestudering een auto van bovenaf gezien, te zijn. Een geabstraheerde autocarrosserie.

Werk

Bio

Op 23 juni 1958 werd Olaf Mooij geboren. Een erg actief kind die graag verbleef in de kelder van het ouderlijk huis. In verloop van tijd afhankelijk van zijn leeftijd vonden hier verschillende projecten plaats. Karrenbouw, boxen en versterker bouw, een laboratorium, een bioscoop en een ruimteschip waarin hij zich volkomen veilig voelde. Deze werkzaamheden lijden tot het doorlopen van de Kunstacademie waar hij in 1983 afstudeerde.
Als kunstenaar is hij een echte beeldhouwer die graag alles zelf maakt en wil uitproberen. In 1996 werd de behoefte om zijn werk naar buiten te brengen zo sterk dat hij koos om beelden in verrijdbare vitrines, de Piratenwagens op wisselende locaties te exposeren. Na deze reeks werken ontdekte hij de auto, eerste als sokkel in de DJ Mobile 1.0 (1998) en later als uitgangspunt voor de Haarauto’s 2001-2004
Weer werd er gezocht naar methodes om zijn werk in het publieke domein te laten zien. Op Oerol 2016 werd De Koets geëxposeerd en twee jaar later ontstond het Museum van Carcheologie dat op de Parade 2017 veel belangstelling trok.
De Kerk Van Ons Ongelovige geloof werd op de Parade 2019 door vele bezocht en sindsdien is er veel met deze werken rond gereisd.

De keuze van Olaf Mooij

Simon Schrikker

Een schilder met passie voor materie die momenteel zijn schilderkunst ombuigt naar beeldhouwkunst erg mooi werk en erg aardig persoon