10 out of 3


In 2019 deed de Hoge Raad in Den Haag uitspraak in een zaak van de Moeders van Srebrenica tegen de Nederlandse staat. Het ging om de vraag in hoeverre Nederland verantwoordelijk is voor de dood van 350 mannen die door de Bosnische Serviërs van de compound van Dutchbat zijn gehaald. Eerder was er een uitspraak van de rechtbank (100% verantwoordelijk) en van het Gerechtshof (30% verantwoordelijk). In de uitspraak van de Hoge Raad verschrompelde het percentage tot 10. Vier Moeders zitten na de uitspraak verslagen op de stoep. Als een loden last rusten de standbeelden die voor de Hoge Raad staan, op hun hoofd. ‘We zullen dit nooit vergeten en vergeven.’ Eén van de moeders refereert aan het schamele beetje stoffelijk overschot dat er van haar vermoorde zoon is teruggevonden. De titel van het schilderij koppelt dat schamele beetje aan het verschrompelde percentage.
2020, 190x170cm, acryl/canvas


categorie: €5000 - €10.000

Stuur een bericht aan Peter Koole

Van elk werk, dat via de Kunstambassade verkocht wordt, schenkt de kunstenaar 20% van het verkoopbedrag aan het Solidariteitsfonds dat wordt verdeeld onder de deelnemende kunstenaars.

meer van Peter Koole