Stuur een bericht aan Peter Koole

Stuur een bericht aan
Peter Koole

Peter Koole

De onderwerpen van de schilderijen van Peter Koole zijn afkomstig uit wat ooit een actualiteit was, met een nasleep die zich uitstrekt over een langere periode. Maar tegen die tijd zijn de camera’s alweer elders. Een beperkt aantal onderwerpen wordt uitgediept, verschillende aspecten van een gebeurtenis worden belicht.
Nogal wat werken stellen een schuldvraag; er is de vraag om compassie, de poging om iets of iemand uit de vergetelheid te houden. Je kunt zeggen dat het werk de kant van de slachtoffers kiest of vanuit hun standpunt is gemaakt.

Peter Koole heeft zestien schilderijen gemaakt die een aanleiding vinden in de Srebrenica-genocide en de nasleep tot op vandaag. Een andere serie betreft zes werken voor Anna Politkovskaja, de Russische journaliste van de krant Novaja Gazeta. Zij schreef veel over de Tsjetsjeense oorlogen en werd in 2006 vermoord.

Werk

Bio

Peter Koole (1958), exposities: Laurenskerk Rotterdam, Stroom Den Haag, Internationaal Perscentrum Nieuwspoort, TENT Rotterdam, SM Schiedam, Museum Jan Cunen, Kunstenlab, Poetry International Festival Rotterdam, Galerie Dick de Bruijn, Galerie SANAA, twelve twelve gallery en elders.
Schilderijen zijn opgenomen in de collecties van Museum Boijmans Van Beuningen, Museum Jan Cunen, Stedelijk Museum Schiedam, Centraal Museum, Rijksdienst Beeldende Kunst en Pauluskerk Rotterdam.

De keuze van Peter Koole

Ditty Ketting

Ditty Ketting schildert kleur. Zij houdt zich aan regels, een bepaalde ordening. Jarenlang volhardend, met grote aandacht en nauwkeurigheid.
‘In mijn schilderijen is kleur allesomvattend, even wezenlijk als het licht en de ruimte’ schrijft ze. ‘Het is zuiver de visuele rijkdom van kleur waar ik van hou, de oneindige schakeringen, de veranderlijkheid van kleuren: het is nooit hetzelfde’.

Frans Verschoor

Frans Verschoor is fotograaf. Niet een fotograaf van een enkel beeld. Repetitie. Steeds eenzelfde beeld opnieuw fotograferen. Of vanuit verschillende hoeken. Al die beelden worden over elkaar gelegd, in gelaagde foto’s en films. Monnikenwerk. Het gaat hem om ruimte en tijd.