Wij bevonden ons in een vernederend schouwspel


Voor het schilderij heb ik modellen gevraagd te poseren naar oude gravures.
In 1840 verscheen het boek The Life and Adventures of Michael Armstrong van Frances Trollope. Het was een aanklacht tegen de gevolgen van de mechanisatie en wetteloosheid vanaf de late 18e eeuw. Het succes van de industrialisatie was het ongeluk van schaapherders en dagloners die naar de fabrieken werden gedreven. Het zwaartepunt van Trollopes aanklacht lag bij het ontbreken van wetgeving rond kinderarbeid en werkuren; omdat kinderen goedkoper waren, werden zij voor het werk ingezet terwijl vele ouders hun dag doorbrachten in werkloosheid. Om hun 16-urige werkdagen vol te houden werden de kinderen door bewakers uit hun slaap geranseld.
Trollope's boek is geïllustreerd door Auguste Hervieu, diemet haar vanaf 1832 de fabrieken had bezocht.
De illustraties heb ik als voorbeeld genomen voor de re-enectment en het schilderij.
2022
h x br: 217 x 150
olieverf op paneel, RVS baklijstcategorie: €1000 - €5000

Stuur een bericht aan Jan van de Pavert

Van elk werk, dat via de Kunstambassade verkocht wordt, schenkt de kunstenaar 20% van het verkoopbedrag aan het Solidariteitsfonds dat wordt verdeeld onder de deelnemende kunstenaars.

meer van Jan van de Pavert