Pondering the Knuckles


Twee sculpturen gemaakt met drie takken, drie motoren en twee microconrollers. De takken bewegen over de grond als ledematen. Dit werk is gemaakt in juni 2021 voor de Urschleim expositie bij Galerie de Maaskoe.
2021


€ 2000,-

Stuur een bericht aan Werner van der Zwan

Van elk werk, dat via de Kunstambassade verkocht wordt, schenkt de kunstenaar 20% van het verkoopbedrag aan het Solidariteitsfonds dat wordt verdeeld onder de deelnemende kunstenaars.

meer van Werner van der Zwan