Life Coaching for the Inanimate


Dit is een theaterstuk waarin de hoofdrol is weggelegd voor bij het afval gevonden objecten die vervolgens gemotoriseerd zijn.

Het bestaat uit verschillende scenes waarin de objecten met elkaar in aanraking komen. Er zijn ontmoetingen tussen hark en bezem, strijkplank en stoel, stoel en stoel.
2020


€1000,- per opvoering

Stuur een bericht aan Werner van der Zwan

Van elk werk, dat via de Kunstambassade verkocht wordt, schenkt de kunstenaar 20% van het verkoopbedrag aan het Solidariteitsfonds dat wordt verdeeld onder de deelnemende kunstenaars.

meer van Werner van der Zwan