Traces of existence 06


De ruimte is opgetrokken uit behangpapier gevonden in verlaten fabriekspanden in Oost- Duitsland. De verkleuringen zijn ontstaan door het verval van het gebouw. De ruimte is het gebouw zelf.
2019
180 x 120 x 50 cm
Hout, verweerd behangpapier, metaalcategorie: €5000 - €10.000

Stuur een bericht aan Pim Palsgraaf

Van elk werk, dat via de Kunstambassade verkocht wordt, schenkt de kunstenaar 20% van het verkoopbedrag aan het Solidariteitsfonds dat wordt verdeeld onder de deelnemende kunstenaars.

meer van Pim Palsgraaf