Burn your bridges 13


Collage gemaakt van verweerd behangpapier gevonden in verlaten fabriekspanden in Oost-Duitsland. De kleuren in het behang zijn ontstaan door het verweringsproces van het verval.
2021
40 x 50 cm
Hout/ verweerd behangpapiercategorie: €1000 - €5000

Stuur een bericht aan Pim Palsgraaf

Van elk werk, dat via de Kunstambassade verkocht wordt, schenkt de kunstenaar 20% van het verkoopbedrag aan het Solidariteitsfonds dat wordt verdeeld onder de deelnemende kunstenaars.

meer van Pim Palsgraaf