Attempted decadence (blossoms, large, blue)


191 x 120 x 107 cm
keramiek, metalen sokkelcategorie: €20.000-€50.000

Stuur een bericht aan Anne Wenzel

Van elk werk, dat via de Kunstambassade verkocht wordt, schenkt de kunstenaar 20% van het verkoopbedrag aan het Solidariteitsfonds dat wordt verdeeld onder de deelnemende kunstenaars.

meer van Anne Wenzel