Boek 'Anne Wenzel - The Bacon Project'


Tijdens de eerste lockdown, toen de wereld ineen stil werd, besloot ik deze tijd te gebruiken voor wat ik altijd al wou doen, namelijk studie te doen naar het werk van Francis Bacon.
Ik begon de schilderijen van hem nauwkeurig na te bouwen. In eerste instantie alleen in keramiek. Maar op gegeven moment moesten andere technische oplossingen gevonden worden. Ik leerde emailleren, lassen, probeerde zijde in silicone te drenken. Wekenlang deed ik onderzoek om de exacte kleuren van de schilderijen in glazuur te ontwikkelen en vocht tegen de zwaartekracht. Uiteindelijk ontstonden op deze manier twaalf kleine, keramische installaties. Maar het eigenlijke resultaat was veeleer het onderzoek an zich.

De resultaten van dit project heb ik nu in boekvorm uitgegeven. Centraal staat daarin een tekst van Sacha Bronwasser, die mij sprak over het maakproces. Alle twaalf beelden zoals ook de twaalf schilderijen van Francis Bacon zijn in het boek opgenomen. Het voorwoord is van de Franse kunstredacteur en curator Richard Leydier.
Anne Wenzel - The Bacon Project; 2021
80 paginas, full color, hardcover
21 x 15,5 cm
ENGL, NL, FR€ 25,-

Stuur een bericht aan Anne Wenzel

Van elk werk, dat via de Kunstambassade verkocht wordt, schenkt de kunstenaar 20% van het verkoopbedrag aan het Solidariteitsfonds dat wordt verdeeld onder de deelnemende kunstenaars.

meer van Anne Wenzel