Stuur een bericht aan Observatorium

Stuur een bericht aan
Observatorium

Observatorium

Observatorium werkt aan iconische en tot de verbeelding sprekende kunstwerken in het publiek domein op het grensvlak van landschap, kunst en architectuur. De kunstwerken weerspiegelen op symbolische wijze de aard van de omgeving en zijn altijd betreedbaar. Ze bieden gelegenheid tot afzondering en reflectie om de blik op de wereld om ons heen te scherpen. Het oeuvre kenmerkt zich door de paradoxen van poëtisch/robuust en iconisch/gastvrij en is altijd ingebed in stedelijke of landschappelijke gebiedsontwikkeling op uitlopende plekken: pleinen, parken, industrieterreinen, oevers of wildernissen. Door het publiek te betrekken bij ontwerp, gebruik of beheer stimuleert Observatorium toe-eigening van het werk en zijn omgeving.

Werk

Bio

Maatschap Observatorium is het samenwerkingsverband van de kunstenaars Geert van de Camp, Andre Dekker, Lieven Poutsma en Ruud Reutelingsperger, opgericht in 1998 in Rotterdam. Middels iconische, architecturale kunstwerken en co-creatie verlenen zij nieuwe betekenissen en gebruik aan pleinen, parken, industrieterreinen of stadswildernissen in transformatie. De enscenering van de openbare ruimte en de symboliek van kunstwerken gaan hand in hand met het gebruik door het publiek. Hun bijdrage aan gebiedsontwikkeling en verduurzaming bestaat uit landschappelijk ingebedde plekken van afzondering en reflectie. Het oeuvre bestaat uit sculptuur, tijdelijke installaties, architecturen, biennale-bijdragen en parken, verspreid over België, Duitsland, Frankrijk, Rusland, Schotland en Nederland.
In hun boeken Big Pieces of Time (2010) en Public Art for Public Life (2022) lichten de kunstenaars aan de hand van meer dan 100 projecten hun leidmotieven en hun filosofie van de kunst in de openbare ruimte toe.

De keuze van Observatorium

Diederik Klomberg

Vrolijke en intrigerende installaties en beelden beproeven je waarnemingsvermogen en je intelligentie