photo: W. Vermaase

Zonder Titel 2019


Krantenpapier, gerecyclede posters, anorganisch huisvuil, devotiekaarsstompjes.
137 x 79 x 48 cmcategorie: €5000 - €10.000

Stuur een bericht aan Jan Eric Visser

Van elk werk, dat via de Kunstambassade verkocht wordt, schenkt de kunstenaar 20% van het verkoopbedrag aan het Solidariteitsfonds dat wordt verdeeld onder de deelnemende kunstenaars.

meer van Jan Eric Visser