verkocht

Zonder Titel


Dit werk is afgewerkt met zeeklei gevonden op het strand van Zeeuws-Vlaanderen tijdens een werkperiode aldaar. Zeeklei spoelt al sinds het begin van het holoceen, 11.800 jaar geleden, aan op de Nederlandse kust en heeft Nederland deels mee gevormd. Zeekleiafzettingen zijn ooit ontstaan door zeespiegelstijging onder invloed van smeltende ijskappen. Hoewel de zeespiegelstijging zo’n 5000 jaar geleden weer afnam, vind je tot op de dag van vandaag zeekleibodemvorming daar waar Nederland onder de zeespiegel ligt.

Voor mij is zeeklei een betekenisvol materiaal dat niet louter verwijst naar historische zeekleiafzettingen en zeespiegelstijgingen maar ook naar toekomstige klimaataanpassingen
2018-2019
krantenpapier, folders, zeeklei, devotiekaarsstompjes
22 x 16 x 3,5 cm
meer van Jan Eric Visser