Stuur een bericht aan Anna Ramsair

Stuur een bericht aan
Anna Ramsair

Anna Ramsair

Ik baan mij een weg door het leven, soms verontrust en soms blijmoedig, altijd nieuwsgierig. De complexe samenleving, die zich laat zien in de beelden en bouwsels, het geroep van meningen, de frustraties en blijdschap, ze zijn altijd aanwezig in de stilte van mijn atelier waar ik werk aan mijn eigen kunst-inhoudelijke probleemstelling. De uiteenlopende materialen, van 2D naar 3D en weer terug, bieden mij steeds weer andere ingangen om het leven daarbuiten te onderzoeken. Met het adagio van Hannah Arendt als leidraad:
"Each time you write something and you send it out into the world and it becomes public, obviously everybody is free to do with it what he pleases, and this is as it should be." (Hannah Arendt, The Human Condition. p. xx, introduction).

Werk

Bio

Anna Ramsair woont en werkt in Rotterdam (en met een zekere onregelmatigheid in New York). In Rotterdam studeerde zij in 1978 af aan de Academie voor Beeldende Kunsten (Willem de Kooning Academy). Het leven als beeldend kunstenaar in een stad als Rotterdam en de daaruit voortkomende nieuwsgierigheid naar de plaats van de kunst in die samenleving deden haar besluiten een studie Urban/Culture studies te volgen aan de Erasmus Universiteit in, ook weer, Rotterdam. In 2010 studeerde zij af en sindsdien is het stedelijk leven in al haar facetten en complexe gelaagdheid onderwerp van haar werk. Die dynamiek is de motor van haar zoektocht naar persoonlijke betekenis. Want de samenleving zelf duiden is een brug te ver. Betekenis vindt zij ook in de samenwerking met andere kunstenaars. In 2020 heeft zij de stichting The Orange Tree art project (TOT) opgericht waarin zij samen met Leslie Robbins via open calls beeldend kunstenaars een workspace (met honorarium) aanbiedt in de tuin van het ateliergebouw waar zij haar atelier heeft.