Jaap Rodrigues Pereira

Met 72 jaar, na een lange carrière in de financiële sector, inmiddels alweer een aantal jaren met pensioen. Van jongs af aan geïnteresseerd in beeldende kunst, met een duidelijke voorkeur voor hedendaagse kunst, vooral passief, kijkend, maar ook wel zelf actief. Ook tijdens mijn werkzame leven al regelmatig bestuurlijk actief, steeds in de culturele sector, met als mooiste voorbeeld, het oprichtingsbestuur van Museum Kranenburgh. Nu alleen nog actief bij zaken, als ik ze echt heel leuk en interessant vind. En uiteraard, toen Olphaert den Otter mij vroeg voor de Kunstambassade, hoefde ik niet echt na te denken.


Mijn keuze uit de Kunstambassade

Ik draag voor