C.S.C. / P.T.P. (1)


(Comfi Shower Crocs / Private To Private).


Ongoing project: sculptures for unique and private locations (on request only).

Sometimes a conflict got initiated when moving sculptures from the site of production towards an exhibition, showroom or presentation. These (pleasant) conflicts made me move a selection of sculptures from the site of production towards selected private locations. By using existing private locations, the works are able to become part of daily rituals for the selected audience. The unique locations will activate the sculptures.
ongoing project
materials: confidential250,-

Stuur een bericht aan Luuk Kuipers

Van elk werk, dat via de Kunstambassade verkocht wordt, schenkt de kunstenaar 20% van het verkoopbedrag aan het Solidariteitsfonds dat wordt verdeeld onder de deelnemende kunstenaars.

meer van Luuk Kuipers