Double Spiral


Double Spiral is een context specifieke installatie gemaakt van hout met een pad van 92m, bezoekers werden uitgenodigd om het pad te volgen. Daarnaast is de structuur gedurende 3 maanden gebruikt als een plek voor ontmoeting en debat.
2019 (a.pass - Brussel)
Diameter ongeveer 6m
Ik ben geïnteresseerd in dit werk

Stuur een bericht aan Maurice Meewisse

Van elk werk, dat via de Kunstambassade verkocht wordt, schenkt de kunstenaar 20% van het verkoopbedrag aan het Solidariteitsfonds dat wordt verdeeld onder de deelnemende kunstenaars.


meer van Maurice Meewisse