Foto: Aad Hoogendoorn

Zonder Titel 2020


Dit grotere werk is afgewerkt met zeeklei. Zeeklei spoelt al sinds het begin van het holoceen, 11.800 jaar geleden, aan op de Nederlandse kust en heeft Nederland deels mee gevormd. Zeekleiafzettingen zijn ooit ontstaan door zeespiegelstijging onder invloed van smeltende landijskappen. Grote delen van het laaggelegen land langs de Nederlandse kust liepen onder water. Hoewel de zeespiegelstijging zo’n 5.000 jaar geleden weer afnam, vind je tot op de dag van vandaag zeekleibodemvorming daar waar Nederland onder de zeespiegel ligt. Zeeklei is voor mij een betekenisvol materiaal dat niet louter verwijst naar historische zeekleiafzettingen en zeespiegelstijgingen maar ook naar toekomstige klimaataanpassingen.

Met dank aan: CBK R'dam
Krantenpapier, hergebruikt gekleurd papier, anorganisch huisvuil, zeeklei, devotiekaarsstompjes. 151 x 100 x 85 cm

categorie: €10.000 - €20.000

Ik ben geïnteresseerd in dit werk

Stuur een bericht aan Jan Eric Visser

Van elk werk, dat via de Kunstambassade verkocht wordt, schenkt de kunstenaar 20% van het verkoopbedrag aan het Solidariteitsfonds dat wordt verdeeld onder de deelnemende kunstenaars.


meer van Jan Eric Visser