Foto: W. Vermaase

Zonder Titel 2017


River Great Ouse VIII


Het overgrote deel van mijn werken komt voort uit mijn eigen vuilniszak. Een enkele keer sta ik mij zelf echter toe om zwerfvuil te verzamelen op een bijzondere plek.

Dit werk is onderdeel van een serie van 11 kleinere en middelgrote wandobjecten die ontstonden naar aanleiding van een kwartier zwerfvuil rapen aan de oever van de rivier Great Ouse bij King's Lynn (GB).
Krantenpapier, hergebruikte aktemappen, zwerfvuil, devotiekaarsstompjes.
50 x 33 x 29 cm


categorie: €1000 - €5000

Ik ben geïnteresseerd in dit werk

Stuur een bericht aan Jan Eric Visser

Van elk werk, dat via de Kunstambassade verkocht wordt, schenkt de kunstenaar 20% van het verkoopbedrag aan het Solidariteitsfonds dat wordt verdeeld onder de deelnemende kunstenaars.


meer van Jan Eric Visser