Slowscapes


Videowerk


Slowscapes is de naam van een serie videowerken. Imaginaire landschappen, opgebouwd uit talloze bestaande landschappen, vloeien onmerkbaar in elkaar over. Alles is voortdurend in beweging, met de horizon als constante, verbindende factor.

Iedere Slowscape-video is een aaneenschakeling van continue veranderende landschappen, die ik laag over laag opbouw met foto’s die ik door de jaren heen in binnen- en buitenland heb gemaakt. Mijn speelveld is het grensgebied tussen fotografie en film. Daarbij maak ik volop gebruik van schilderkunstige principes, zoals kleurperspectief, een repoussoir, ritme en structuur. Er is continue beweging, hoewel nagenoeg onmerkbaar. Waar ik ook kom, rijdend, lopend of fietsend, altijd ben ik op zoek naar bruikbare vergezichten. Die tochten zijn belangrijk, ik beschouw ze als een wezenlijk onderdeel van het maakproces. Het beeldmateriaal waarmee ik thuiskom vormt mijn palet. Ik werk ermee als een schilder.

De video's zijn gemaakt voor vertoning in een loop, begin en eind sluiten naadloos op elkaar aan.
Slowscape#5, 21:42, geen geluid, 2020, oplage 2
(5 video stills)


categorie: €1000 - €5000

Ik ben geïnteresseerd in dit werk

Stuur een bericht aan Frans Verschoor

Van elk werk, dat via de Kunstambassade verkocht wordt, schenkt de kunstenaar 20% van het verkoopbedrag aan het Solidariteitsfonds dat wordt verdeeld onder de deelnemende kunstenaars.


meer van Frans Verschoor