16 apr '21

De Kunstambassade als Geschenk

Eerder deze maand ontvingen de deelnemers aan de Kunstambassade Rotterdam de eerste bijdragen uit het gezamenlijke Solidariteitsfonds. Eind februari vond de eerste verkoop plaats, drie verkopen in maart en halverwege april alweer vier, waarbij telkens 20% van het verkoopbedrag naar het collectieve fonds gaat. Het is goed nieuws dat we al zo snel iets kunnen uitkeren - al zijn het nog bescheiden bedragen - en dat het aantal verkopen via de KAR groeit. Tegelijkertijd is de symbolische waarde van het Solidariteitsfonds haast nog belangrijker.
Niet voor niets zijn zowel de bijdragen van kunstenaars aan het Solidariteitsfonds als de uitkeringen aan de deelnemers ‘schenkingen’. De Kunstambassade is een geschenk voor elkaar. Iedereen die eraan deelneemt geeft daarmee aan ook te willen werken en werven voor haar of zijn medekunstenaars en, bij verkoop via de Kunstambassade, iets van dit succes te willen delen met anderen. Het is een project van samenwerking, van verbinding tussen individuele kunstenaars, die met elkaar en voor elkaar de kans op inkomsten willen vergroten in een tijd waarin hun publiek vrijwel buiten bereik is. En kunstliefhebbers kunnen op deze manier zowel individuele kunstenaars als een grotere groep ondersteunen met hun aankoop: ook dat is een geschenk.

Ook wanneer straks de tentoonstellingen en beurzen weer opengaan blijft het waardevol, dit openbare netwerk van inhoudelijke verbintenissen en solidariteit, tussen kunstenaars onderling en tussen kunstenaars en liefhebbers van kunst.