24 feb '21

Atelier Olphaert den Otter

Het atelier van Olphaert is altijd opgeruimd. Wie naar zijn pagina op de Kunstambassade gaat ziet dat meteen. En ziet ook de zorgvuldigheid en de bedachtzaamheid waarmee hij zijn werk maakt: aan zijn blik op de foto, aan het blauwe pigment voor zijn eeuwenoude verftechniek, aan de boeken op tafel, het geordende werk tegen de wand. Olphaert is naast schilder ook schrijver: wie hem volgt op Facebook ziet zijn talent ook daar. En ervaart zijn diepgaande betrokkenheid met de kwetsbaarheid van aarde en mens.
Op dit moment toont Museum Belvedère een uitgebreid overzicht van Olphaert’s werk. Helaas kan niemand deze tentoonstelling bezoeken: gesloten wegens Corona. Het is daarom mooi dat het werk van Olphaert, initiatiefnemer van het eerste uur, nu te zien is in de Kunstambassade: een kleine selectie, maar wie meer wil zien is welkom in zijn offline atelier!