28 mei '24

Alarmborrel bij Sara Rajaei en Luuk Smits

Eerste maandagavond van mei: Alarmborrel bij Sara Rajaei en Luuk Smits. Beiden hebben hun atelier in Het Wilde Weten aan de Robert Fruinstraat.
Sara maakt tekeningen en films. In alle werken speelt het geboorteland van Sara een rol, of beter de omstandigheden in dat land, Iran. De tekeningen aan de wand maken deel uit van een serie van 625 werken. Allen tonen ze lichamen, naakt, en in een enkele lijn. Ze zijn raak en hilarisch. Obese lichamen zijn echt mooi als je ze tekent, zegt ze. Al dat ronde, die weelde. De tekeningen gaan terug op beschrijvingen in het werk van Milan Kundera, alhoewel ze die aanvult met eigen verbeeldingen van lichamen. Dan neemt haar verhaal een wending. Ze laat twee exemplaren van een roman van Kundera zien: één in het Engels en de andere in het Perzisch. Die is veel dunner. En niet omdat de tekst kleiner is gezet of door het gebruik van dun papier. Nee, de hand van de censor hield huis. Ze rolt een immens vel uit, met daarop alle in de Perzische uitgave ontbrekende passages. Dit is wat de geestelijk leiders de lezers onthouden. Ze vertelt over een nieuwe film, City of Poems, waarin ook literatuur een hoofdrol speelt. We zien de trailer: beelden uit haar familiearchief, die zijn gemonteerd om een metaforische stad te verbeelden, waarin de herinnering aan dichters een utopische werkelijkheid vormen.

Luuk Smits maakt ook gebruik van 'archieven'. Hij vindt zijn materiaal voor het videowerk waaraan hij werkt op Instagram. Hij zoekt naar video’s van ambachtslieden. Hoe wordt een rotswand gespleten in plakken steen, hoe worden die op maat gemaakt of zelfs vergruisd dat brokken, tot gruis? Hij vindt het allemaal en assembleert het tot een dynamisch flitsend geheel. Ook in zijn fotografisch werk lijkt het assembleren de methode. Stapelen van materialen, die aan hun eigenschappen gehoorzamen, waardoor iets staat, ja, zelfs sculptuur wordt, misschien voor even.
Beiden zijn zeer actief, ook internationaal. We bespraken ook hoe dat werkt, wat ze tegenkomen (niet alles is leuk op dat pad...). Naast het werk zelf is ook altijd het wispelturige van de praktijk gespreksonderwerp.

Over de Kunstambassade zelf bespraken we het volgende (met dank aan Mirjam Somers voor het notuleren):
De tentoonstelling van de Kunstambassade tijdens South Explorer op 20 en 21 april in de Hillevliet
Wat betreft de verkoop van werken en de hoeveelheid bezoekers was het teleurstellend
Er was wel enthousiasme bij buurtgenoten die langskwamen
Wat opviel is dat alle verkopen die tot stand kwamen volgden op initiatief van de ‘suppoosten’ Een actieve opstelling van de zijde van de kunstenaars is essentieel.
Algemeen gevoel: De enorme hoeveelheid werk die gestoken is in deze tentoonstelling staat niet in verhouding tot de opbrengst en de hoeveelheid bezoekers
Toekomst
Willen we dit zo blijven doen?

Er zijn in ieder geval een aantal mogelijkheden die onderzocht worden:
1. Er is een nieuwe tentoonstellingsplek in de Doelen en mogelijkerwijs zou deze gebruikt kunnen worden voor een tentoonstelling van de Kunstambassade. Er zal samen ook gesproken worden over de financiële support.
2. NIO House Rotterdam is een Chinese autodealer. Zij hebben een grote showroom met de automodellen aan de Meent, een lounge en galerie. Er zijn wellicht mogelijkheden om op regelmatige basis en gratis gebruik te kunnen maken van de galerie /tentoonstellingsruimte. Het zou een interessant en andere manier kunnen zijn om het (kopers)publiek in centrum van Rotterdam te kunnen bereiken.
Els Leclercq, Wing Tang en Laisa Vermeij van het bestuur onderzoeken de mogelijkheden.
3. Anne van Eck (Atelier op de Drievriendenstraat) werkt aan een idee voor een ruimte in dit atelierpand . Wordt vervolgd
4. De eerdere expositie in de Borgerstraat was zeer goed bezocht, mede omdat dit tijdens Art Rotterdam plaatsvond en dichtbij de van Nelle fabriek ligt. Echter Art Rotterdam verhuist naar Zuid, dichterbij de Hillevliet. De Hillevliet heeft toekomst vanwege Art Rotterdam. Daarom zou het interessant kunnen zijn om de relatie met de Hillevliet warm te houden.
Nieuwsbrieven en enquêtes

 Is het de moeite waard en levert het voldoende op. Olphaert geeft aan dat dit gepeild gaat worden in een enquête
 Ervaart men dat er teveel nieuwsbrieven en enquêtes verspreid worden door de Kunstambassade? Er wordt opgemerkt dat er verschillende manieren zijn van het uitwisselen van ideeën zijn en dat het wel meevalt met de hoeveelheid enquêtes.