The Last Sapling

The Last Sapling


Dit laatste gipsen strohalmpje dat uit een 'vermoeide' berg groeit stelt het gebrek aan een snelle exploitatie van onze plastic tijd aan de kaak. De boven kant van het werk is hoopvol en mogelijk een verwijs naar een spiritueel bewustzijn.
40x30cm.
pigmented plaster.
2021categorie: 0 - €1000

Stuur een bericht aan V&B (Alex Jacobs en Ellemieke Schoenmaker)

Van elk werk, dat via de Kunstambassade verkocht wordt, schenkt de kunstenaar 20% van het verkoopbedrag aan het Solidariteitsfonds dat wordt verdeeld onder de deelnemende kunstenaars.

meer van V&B (Alex Jacobs en Ellemieke Schoenmaker)