Circle of Life


Land(e)scapes


Mijn eierschalen symboliseren de wedergeboorte in het geheel. In ieder begin zit er ook een einde, wat leeft zal sterven in een materiële vorm. Deze eierschalen zijn neergelegd in een cirkelvorm op de vloer wat de aarde moet voorstellen. Deze cirkel is gemaakt van houtskool. Houtskool is van hout gemaakt en hout wordt gemaakt vanboomstammen die uit een zaad in de natuur voortkomen. De chemische transformatie van hout naar houtskool komt uit een verbranding van materie dat ook verbonden is met de dood of het kappen van een boom. In dit chemische proces bestaat er dus een verandering van materie, de wedergeboorte in de abstracte zin van het woord.
De eierschalen symboliseren ook de buitenkant, wat wij kunnen waarnemen. Dat is vergankelijk, terwijl de ziel wat geen vorm kent transcendent is en dus voortleeft. In een metaforisch context laat ik zien hoe fragiel de mens daadwerkelijk is. En dat is te merken aan de eierschalen die gebroken zijn. De relatie tussen de buiten en de
binnenkant is sterk aanwezig.
2020
488 x 244 cm
zelfgemaakte tempera op eierschalen
houtskool op hardboardcategorie: €1000 - €5000

Stuur een bericht aan Nuno Orlando

Van elk werk, dat via de Kunstambassade verkocht wordt, schenkt de kunstenaar 20% van het verkoopbedrag aan het Solidariteitsfonds dat wordt verdeeld onder de deelnemende kunstenaars.

meer van Nuno Orlando