On Spam, Comment Spam #109-114


Bijdrage aan de tentoonstelling Geen Daden Maar Woorden bij Omstand in Arnhem.
Lakverf op handgezaagde populierenmultiplexen op glas, 2021.


€ 9.000,-

Stuur een bericht aan Niels Post

Van elk werk, dat via de Kunstambassade verkocht wordt, schenkt de kunstenaar 20% van het verkoopbedrag aan het Solidariteitsfonds dat wordt verdeeld onder de deelnemende kunstenaars.

meer van Niels Post