Calling in the new year


Kandelaar met 13 kaarsen en Janus in het vreugdevuur


Een evenement met keramische elementen om het nieuwe jaar in te luiden. Een kandelaar met 13 kaarsen, twaalf voor de maanden en een voor het nieuwe jaar. Een beeld van Janus, god van ingangen en uitgangen, verleden en toekomst. Janus in het vuur.
2020/2021, keramiek en vuur


categorie: 0 - €1000

Stuur een bericht aan Natasha Rijkhoff

Van elk werk, dat via de Kunstambassade verkocht wordt, schenkt de kunstenaar 20% van het verkoopbedrag aan het Solidariteitsfonds dat wordt verdeeld onder de deelnemende kunstenaars.

meer van Natasha Rijkhoff