Guardian,Tales of Sentience


Guardian maakt deel uit van de serie videowerken Tales of Sentience.
Verhalen over dieren en kinderen in archaïsche landschappen.
2019
HD video 5:10 min
Soundscape Charly van Rest, Silent M studio
Camera Bas Czerwinskicategorie: €1000 - €5000

Stuur een bericht aan Mirjam Somers

Van elk werk, dat via de Kunstambassade verkocht wordt, schenkt de kunstenaar 20% van het verkoopbedrag aan het Solidariteitsfonds dat wordt verdeeld onder de deelnemende kunstenaars.

meer van Mirjam Somers