EENWERK. Foto: Peter Cox

Mapping the Sky III


In de installatie ‘Mapping the Sky III’ wordt een uitsnede van de luchtkaart van
Mapping the Sky gepresenteerd.
2018
4,5(H) x 5(B) m
Ruimtelijke installatie: print op makroloncategorie: €5000 - €10.000

Stuur een bericht aan Maud van den Beuken

Van elk werk, dat via de Kunstambassade verkocht wordt, schenkt de kunstenaar 20% van het verkoopbedrag aan het Solidariteitsfonds dat wordt verdeeld onder de deelnemende kunstenaars.

meer van Maud van den Beuken