La mejor lluvia cae en la selva 1-2


(The best rains fall in the Amazon)


2019
diptych - 38.5×25.5cm
fotografie
editie van 3 + 1APcategorie: 0 - €1000

Stuur een bericht aan Lorena van Bunningen

Van elk werk, dat via de Kunstambassade verkocht wordt, schenkt de kunstenaar 20% van het verkoopbedrag aan het Solidariteitsfonds dat wordt verdeeld onder de deelnemende kunstenaars.

meer van Lorena van Bunningen