minus one park


A proposal for the sports area of the big park at Blaisantvest alley in Rabot, Gent, where Wolkowicz worked on her project "Befriending Rabot".
2019
basketbal hoop, net curtain
Stuur een bericht aan Kathrin Wolkowicz

Van elk werk, dat via de Kunstambassade verkocht wordt, schenkt de kunstenaar 20% van het verkoopbedrag aan het Solidariteitsfonds dat wordt verdeeld onder de deelnemende kunstenaars.

meer van Kathrin Wolkowicz