Artikel 13


Als het elders beter is vertrekken we!


Poster bewerkt voor de publiekscampagne Rotterdam - Publieke Werken 2021

artikel 13. - Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
Een ieder heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven binnen de grenzen van elke Staat.
-
Een ieder heeft het recht welk land ook, met inbegrip van het zijne, te verlaten en naar zijn land terug te keren.
print/spuitverf_119x84cm_2011


1.000,- (excl.lijst)

Stuur een bericht aan Kamiel Verschuren

Van elk werk, dat via de Kunstambassade verkocht wordt, schenkt de kunstenaar 20% van het verkoopbedrag aan het Solidariteitsfonds dat wordt verdeeld onder de deelnemende kunstenaars.

meer van Kamiel Verschuren