Inside out


Deze installatie is tot stand gekomen tijdens een maand van werk en onderzoek in een oude, verlaten fabriek. Deze fabriek staat al lange tijd leeg, met alleen nog sporen van gebruik en menselijk bestaan.De natuur neemt langzaam de overhand. Muren vallen uit elkaar en ramen breken. Planten beginnen binnen te dringen en vogels maken er hun thuis. De grens tussen binnen en buiten vervaagt langzaam.
130cm x 80 cm : Foto op perspex in een lichtbak.


€ 3.400,-

Stuur een bericht aan Judy van Luyk

Van elk werk, dat via de Kunstambassade verkocht wordt, schenkt de kunstenaar 20% van het verkoopbedrag aan het Solidariteitsfonds dat wordt verdeeld onder de deelnemende kunstenaars.

meer van Judy van Luyk