The Card Players


2019, oil on canvas, 140 x 180 cm


categorie: €5000 - €10.000

Stuur een bericht aan Gil & Moti

Van elk werk, dat via de Kunstambassade verkocht wordt, schenkt de kunstenaar 20% van het verkoopbedrag aan het Solidariteitsfonds dat wordt verdeeld onder de deelnemende kunstenaars.

meer van Gil & Moti