Kanaal (Noord)

Serie Routines


Noord en Zuid


Jaar in jaar uit maakte ik op plekken waar ik dagelijks of wekelijks langskwam routineus “dezelfde” foto. Hieruit zijn verzamelingen ontstaan van honderden foto’s. Selecties van foto's van dezelfde plek voegde ik samen tot één beeld. Het werk gaat over herinnering. Herinnering niet als een enkele gebeurtenis, maar als een verzameling momenten. De opgetelde beelden vormen samen een Gestalt, een totaalbeeld, waarin tijd niet lineair, maar cyclisch is. De routine wordt gestolde tijd. Noord en Zuid verwijst naar de noord- en zuidkant van de Maas.
2007 - 2020 Diverse afmetingen. Fine Art print op Hahnemühle papier.


categorie: 0 - €1000

Stuur een bericht aan Frans Verschoor

Van elk werk, dat via de Kunstambassade verkocht wordt, schenkt de kunstenaar 20% van het verkoopbedrag aan het Solidariteitsfonds dat wordt verdeeld onder de deelnemende kunstenaars.

meer van Frans Verschoor