(detail)

Agreement with Nature


Agreement with Nature omvat de teksten van vier internationale verdragen, waarin de overeengekomen voorwaarden voor onze interacties met ‘Global Commons’ zijn vastgelegd. Een term die wordt gebruikt om mondiale resource domeinen te beschrijven. Global commons omvatten de gedeelde natuurlijke hulpbronnen van de aarde, zoals de hoge oceanen, de atmosfeer en de ruimte en Antarctica in het bijzonder.

Om te benadrukken hoe kwetsbaar dergelijke overeenkomsten zijn, is de tekst uit de oorspronkelijke verdragen overgebracht op flinterdunne vellen porselein. Tegelijkertijd is porselein ook een erg sterk materiaal. Dit werk gaat over deze paradox.

In de nabije toekomst zullen ook andere documenten en verdragen op porselein worden overgebracht. Zoals de grondwet. Dit kan ook op aanvraag.

http://www.estherkokmeijer.nl/Agreement-with-Nature
2015-2021
porseleinen vellen A4, 0,5 mmcategorie: €1000 - €5000

Stuur een bericht aan Esther Kokmeijer

Van elk werk, dat via de Kunstambassade verkocht wordt, schenkt de kunstenaar 20% van het verkoopbedrag aan het Solidariteitsfonds dat wordt verdeeld onder de deelnemende kunstenaars.

meer van Esther Kokmeijer