California City - Second City

California City - Second City


2010-2012


Het werk California City (2010-2012) is een eerste werk binnen een groter onderzoek naar de neoliberale utopie en de uitwerking ervan als utopisch stedelijk experiment. Het experiment California City (VS), in het leven geroepen door de socioloog Nathan K. Mendelsohn, houdt zich tussen een Amerikaanse ideologische plannersdroom en de opzettelijke constructie van een vastgoedbubbel.
Wat zijn de intenties achter het sociologisch experiment en/of grootschalige vastgoed-experiment? Welke (schijn)constructies liggen er aan ten grondslag?
Nathan K. Mendelsohn maakt eind jaren’40 plannen voor zijn ideale stad en koopt 330 km2 land om zijn droomtheorieën in praktijk te brengen. Een grid wordt gerealiseerd met 52.000 kavels, snelwegen, straten, cul-de-sacs, riolering, elektriciteit en straatnaamborden. Een Central Park wordt aangelegd, een meer, golfterreinen en modelwoningen.
Alle kavels worden verkocht bij aanvang. Tot op de dag van vandaag zijn de kavels grotendeels in eigendom, maar kent de stad slechts 15.000 inwoners. In 2010 is California City in oppervlakte de 3e stad van California en de 34e stad in de VS.
Foto: 80x100, Inkjet Print op Canson Rag Fine Art Paper, witte lijst (87x107), Museumglas


categorie: €1000 - €5000

Stuur een bericht aan Elian Somers

Van elk werk, dat via de Kunstambassade verkocht wordt, schenkt de kunstenaar 20% van het verkoopbedrag aan het Solidariteitsfonds dat wordt verdeeld onder de deelnemende kunstenaars.

meer van Elian Somers