A Stone from the Moon - Ecumenopolis

A Stone from the Moon - Ecumenopolis


2015-2021


Het werk Ecumenopolis vertrekt vanuit de zogenaamde Culturele Koude Oorlog, waarin Oost en West door middel van export-stedenbouw hun invloedsferen probeerden te vergroten. In Amerika werd in dit kader Westerse, modernistische architectuur gezien als propaganda-instrument in Koude Oorlogspolitiek, om het communisme te bestrijden en om de Amerikaanse waarden van vrijheid en democratie te verspreiden. Een belangrijke figuur in deze context was de Griekse architect en stedenbouwkundige Constantinos Doxiadis (1913-1975). Naast het spelen van een belangrijke rol binnen de Amerikaanse export-stedenbouw had Doxiadis een eigen missie voor ogen. Doxiadis’ zogenaamde ekistic mission, gebaseerd op zijn wetenschappelijke theorie ekistics, the science of human settlements, zou uitmonden in een blauwdruk voor Ecumenopolis, een wereldomvattende stad van de toekomst. De Griekse Oudheid en de antieke Griekse stad zouden aan de basis liggen van Ecumenopolis.
Het werk Ecumenopolis onderzoekt verschillende waarheden en werkelijkheden rondom Doxiadis’ ekistic mission, zijn stad van de toekomst Ecumenopolis, en een dubbelzinnig netwerk van 262 Delians varend op de Egeïsche Zee.
Foto: 128x160, Inkjet Print op Canson Rag Fine Art Paper, witte lijst, Optiwhite glas


categorie: €1000 - €5000

Stuur een bericht aan Elian Somers

Van elk werk, dat via de Kunstambassade verkocht wordt, schenkt de kunstenaar 20% van het verkoopbedrag aan het Solidariteitsfonds dat wordt verdeeld onder de deelnemende kunstenaars.

meer van Elian Somers