Anatomy of the Digital


Kunstvereninging Diepenheim


De groepstentoonstelling ‘Anatomy of the Digital’ concentreert zich op de weerbarstige relatie tussen digitale media en het dagelijks leven. Digitale media zijn een hoeksteen geworden van onze alledaagse omgeving en ons handelen. Gebaseerd op onzichtbare software en algoritmen lijken ze te bestaan buiten onze lichamelijke waarneming. Paradoxaal is, dat ondanks het abstracte of vluchtige karakter, digitale media wel een duidelijke eigen beeldtaal en tastbare producten genereren. Deze vormen als het ware een

tactiel residu – fysieke sporen en fragmenten van een andere, abstracte dimensie. In diverse artistieke praktijken leiden dergelijke sporen tot nieuw materiaal, waarin de tegenstrijdigheid van onze menselijke anatomie en ons digitale bestaan in kaart wordt gebracht.

Daleen Bloemers • Joachim Coucke • Kok & Deiman • Thomas Hämén • Ian Paul de Ruiter • Marleen Sleeuwits
2018, installatie, prints op plastic sheets


categorie: €5000 - €10.000

meer van Daleen Bloemers