Above Us Only Sky, 3-channel video. (foto credit: Aad Hoogendoorn)

Above Us Only Sky


Een verteller voert de toeschouwer mee in een magisch-realistische geschiedenis waarin niets verzonnen is en alles berust lijkt te zijn op toeval. Zijn verhaal begint met een onderzoek naar een vliegtuigongeluk in het communistische Tsjecho-Slowakije, dat één vrouw na een onwaarschijnlijke val uit de lucht overleefde. Van daaruit ontvouwt zich een web van verbanden tussen schijnbaar ongerelateerde gebeurtenissen die op vele punten verknoopt blijken. De surreële logica van toeval, herhaling en synchroniciteit. Imposante beelden van natuurgeweld en van stille getuigen van vergeten geschiedenissen versterken de indruk dat de werkelijkheid wordt gestuurd door krachten en wetmatigheden die aan een rationeel wereldbeeld voorbijgaan.
(tekst: Anke Bangma)
3 channel video, 27:30 min., 2018
meer van Arthur Kleinjan