Stuur een bericht aan Sjoerd Westbroek

Stuur een bericht aan
Sjoerd Westbroek

Sjoerd Westbroek

Mijn kunstenaarspraktijk bestaat uit een brede verzameling activiteiten – onder andere tekenen, studeren, lesgeven, schrijven en samenwerken. Ik werk niet vanuit één overkoepelend thema. Afhankelijk van de situatie vat ik een interesse op voor een plek of een idee en probeer ik anderen hierin mee te nemen middels mijn werk.

Ik denk dat mijn grondhouding in mijn praktijk die van een observant is, hoewel het maken van dingen cruciaal is, ongeacht of het nu objecten, teksten of situaties zijn. Als beeldend kunstenaar ben ik gewend kijken, maken en denken als verschillende aspecten van hetzelfde proces te beschouwen. Ik geloof dat een gedachte pas betekenisvol wordt als die een materiële consequentie heeft. Toch heb ik altijd een bijzondere interesse gehad voor observatie als een speciaal moment in dit proces. Het kan een moment van uitstel veroorzaken waarbinnen je je kunt afvragen hoe het kan dat dingen zo onveranderlijk lijken, terwijl ze evengoed anders hadden kunnen zijn.

Werk

Bio

Sjoerd Westbroek (NL, 1979) is beeldend kunstenaar met een praktijk die tekenen, tentoonstellen, lesgeven, studeren en samenwerken omvat. Hij volgde de opleiding Docenten Beeldende kunst en vormgeving (BA) aan ArtEZ Arnhem, Wijsbegeerte (BA) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Master Fine Arts aan het Piet Zwart Instituut in Rotterdam. In 2013/2014 ontving hij een werkbeurs voor een post-academische residentie aan de Jan van Eyck Academie in Maastricht.
Westbroek werkt regelmatig samen met andere kunstenaars, bijvoorbeeld als lid van kunstenaarsinitiatief ADA, Area for Debate and Art van 2008 tot 2014, met Edward Clydesdale Thomson en Frans-Willem Korsten onder de naam Barry en als bestuurslid van Hotel MariaKapel in Hoorn. Westbroek woont en werkt in Rotterdam waar hij lesgeeft aan de opleiding Docent Beeldende kunst en Vormgeving van de Willem de Kooning Academie en de Master Education in Arts van het Piet Zwart Instituut.

De keuze van Sjoerd Westbroek

Laurens Stok

Laurens Stok is een schilder pur sang: vanuit observaties van verschijnselen die je bijna over het hoofd zou zien - de werking van licht, reflecties - bouwt hij composities vol kleur en beweging. Zijn werk kent een zekere directheid in handschrift die ik waardeer, een mooie trefzekere snelheid waarmee een lijn of vlak op het doek staat.

Kathrin Wolkowicz

Ik heb Kathrin Wolkowicz uitgekozen, omdat ik waardeer hoe ze in zeer uiteenlopende media werk maakt dat verbonden is door een zekere po√ętische zeggingskracht. Als Kathrins werk muziek was, dan was het eerder een volksliedje dan een opera - niet het grote gebaar, maar eerder de nederigheid van iets dat zijn kracht ontleend aan kleine verschuivingen in de perceptie van het alledaagse.