Stuur een bericht aan Maarten Bel

Stuur een bericht aan
Maarten Bel

Maarten Bel

Hoe kunnen we tolerant naar elkaar blijven in een wereld die steeds verder polariseert? Hoe kunnen we de status quo bevragen? Hoe kunnen we anders kijken naar ingeslepen gedrag en vastgeroeste denkbeelden?

Met zijn performances, tv-programma’s, publicaties, tekeningen, installaties, tours, video’s en educatieve projecten geeft Maarten Bel uiting aan het verlangen om nieuwe perspectieven te bieden op denkbeelden en gedrag.

Werk

Bio

Geboren in 1987, daarna gebeurde van alles

De keuze van Maarten Bel