Stuur een bericht aan Lucie Havel

Stuur een bericht aan
Lucie Havel

Lucie Havel

Welcome in mijn atelier.
Mijn werk richt zich op de relatie tussen natuur en cultuur in de westerse samenleving.
Natuur en cultuur worden vaak gezien als tegengestelde ideeën: culturele ontwikkelingen worden per definitie als anti-natuur gezien en wat tot de menselijke cultuur hoort kan niet beschouwd worden als natuur. Ik verzet me tegen dit dualisme en probeer in mijn werk een cultuur te ontwikkelen die de natuur omvat en waarbij het non-menselijke een rol kan spelen. Door middel van onderzoek, objecten en installaties waarvan het materiaal voortkomt uit het onderwerp, probeer ik andere soorten te vertegenwoordigen en ze in een vorm van cultuur te herkennen.
De manier waarop ik met hun materialiteit omga, is daarin essentieel. Zo probeer ik de identiteit van mijn onderwerp (en dus materiaal) te behouden door het transformatieproces zorgvuldig te vormen en zeer beperkt te houden. Voor dezelfde reden zijn kant-en-klaar gesynthetiseerde hulpmiddelen zoals lijm of verf in mijn praktijk taboe verklaard.

Werk

Bio

Lucie Havel (Lesparre-Médoc 1973) groeide op in een deel van Frankrijk dat ooit door een socioloog werd omschreven als het laatste jager-verzamelaars gebied van Europa. De discussies die ze al heel vroeg met haar medeleerlingen die zelf jagers waren, begon over de rol van de mens in de natuur hebben haar altijd gevolgd. Ze studeerde af van Bordeaux aan de Ecole d’Arts Appliques de la Gironde in 1999 en verhuisde een jaar later naar Nederland. Sindsdien werkt zij als autonome kunstenaar in Rotterdam.

De keuze van Lucie Havel