Stuur een bericht aan Frank van der Salm

Stuur een bericht aan
Frank van der Salm

Frank van der Salm

Als beeldmaker sta ik in het centrum van een intrigerende paradox; het toevoegen van beelden en tegelijkertijd reflecteren op de hedendaagse metropool, die voor een steeds groter deel uit beelden is opgebouwd.

Urbanisering, globalisering en digitalisering hebben de chronologie van het leven aangetast en zijn steeds minder gebaseerd is op geschiedenis en feiten. Achterliggende machtstructuren en politieke agenda's maken gebruik van dezelfde beeldende middelen als de kunstenaar. In de publieke ruimte zijn beton en stenen vervangen door fotografie en video in reclame, enterainment en informatie. Onze hedendaagse ervaringen vallen daardoor steeds meer samen met de beelden die ervan worden gepresenteerd.

De door politiek en economie geïnitieerde rationele beslissingen op macro niveau leiden tot een media jungle met verregaande consequenties: het conflict tussen de grootschalige fluïde anonimiteit van de metropool vs de positie van het individu. Deze herinterpretatie van het beeld is meer waarheidsgetrouw aan de menselijke conditie dan de objecten die het weergeeft en verbeeld een plausibele en soms ontwrichtende microkosmos van ons hedendaagse bestaan.

Werk

Bio

Frank van der Salm is beeldend kunstenaar/fotograaf. Hij studeerde aan de TU Delft en de Willem de Kooning academie in Rotterdam (Fotografie en AV). Sindsdien is hij werkzaam als autonoom kunstenaar in de stedelijke ruimte. Zijn werk concentreert zich rondom thema’s als de controle over het landschap, de druk op ruimte en tijd in hedendaagse centra van internationale metropolen, als ook de invloed van media in de breedste zin van het woord op de ruimtelijke ervaringen van de stedelijke werkelijkheid. Werkte o.a. samen met architecten O.M.A.(Rem Koolhaas), Herzog & DeMeuron, MVRDV, De Zwarte Hond en Studio Nauta in uiteenlopende projecten. Zijn fotowerken worden wereldwijd gepubliceerd en tentoongesteld, o.a. op de Biënnale van Venetië (2001, 2004), het Nederlands Architectuur Instituut (2006), Huis Marseille (2006), Museum Kröller-Müller (2008), Fries Museum (2008), Stedelijk Museum Schiedam (2012). Fotografie en video’s zijn opgenomen in natioonale en internationale collecties. In 2021 is in samenwerking met Paradox een omvangrijke monografie verschenen, die samenvalt met een solo tentoonstelling in het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam in de zomer van 2021.

De keuze van Frank van der Salm

Rubén Dario Kleimeer

Heel eigenzinnige intelligente kunstenaar van een relatief jonge generatie landschapsfotografen die scherp denkt en (inter)nationaal aan de weg timmert, waarbij de 'The human condition' in de hedendaagse stedelijke omgeving leidend is. Dit werk verdient gewoon meer aandacht.