Stuur een bericht aan Elian Somers

Stuur een bericht aan
Elian Somers

Elian Somers

Vanuit een achtergrond in de beeldende kunst en architectuur werk ik aan langlopende projecten die het stedelijk utopisch landschap onderzoeken, in het bijzonder de wisselwerking tussen architectuur en stedenbouw, ideologie en (geo)politiek. Binnen deze projecten ga ik op zoek naar geconstrueerde werkelijkheden en waarheden, verborgen geschiedenissen en schijngeschiedenissen, en het utopisch experiment. Verschillende perspectieven op de werkelijkheid, waarheid en geschiedenis lopen door elkaar in mijn werk.
De projecten worden doorgaans gepresenteerd in de vorm van ruimtelijke installaties, bestaande uit fotografie of film, cartografie, tekst en (historisch) archiefmateriaal, als kritische middelen om te reflecteren op het nu en de toekomst. Door de combinatie en manier van inzet van archiefmateriaal - van bestaande officiële kennisbronnen tot hun meer ongrijpbare en controversiële tegenhangers - komen alternatieve en onverwachte perspectieven op de werkelijkheid, waarheid en geschiedenis aan het licht.

Werk

Bio

Elian Somers heeft een achtergrond in de beeldende kunst/fotografie en architectuur. Sinds 2006 werkt ze aan langlopende projecten als A Stone from the Moon (2015-), One and Another State of Yellow (2013-2017), Border Theories (2009-2013), California City (2010-2012) en Droom als er ooit een was (2006-2008). Somers’ meest recente project A Stone from the Moon is begonnen tijdens een residency in Berlijn, Air Berlin Alexanderplatz, in 2015. Eind 2018 is een eerste resultaat van het project gepresenteerd in de Berlinische Galerie, Berlijn.
Elian Somers’ projecten zijn getoond in verschillende exposities, waaronder Border Theories (solo), Stedelijk Museum Bureau Amsterdam (SMBA), Amsterdam (NL), Utopian Dreams, TENT, Rotterdam (NL), Learning from… Rotterdam, Kunsthalle Wilhelmshaven, Wilhelmshaven (DE), Behind the Billboard, MK Galerie, Berlijn (DE) en Concrete Dreams (duo), Foam, Amsterdam (NL). Ook zijn de projecten regelmatig gepubliceerd als kunstenaarsboeken, in kunst-, fotografie en architectuurtijdschriften, en op online platforms. In 2017 is het boek One and Another State of Yellow (FW: Books) uitgekomen en in 2013 het boek Border Theories (FW: Books).

De keuze van Elian Somers

Sara Rajaei

Ik heb Sara leren kennen als een heel gedreven en betrokken kunstenaar en filmmaker. Haar werk bestaat uit korte films, video-installaties en tekeningen, waarin ze het begrip tijd onderzoekt en reflecteert op onder meer orale geschiedenis en de psychologie van het geheugen. In relatie tot historische catastrofes en menselijke tragedies bevraagt, onderzoekt en analyseert Sara verschillende perspectieven op de waarheid, werkelijkheid en geschiedenis.